Reklamačný Poriadok

Vrátenie tovaru a reklamácia

Ako postupovať, ak chcete tovar vrátiť?

Ak nie ste s tovarom spokojní, nehodí sa alebo Vám nevyhovuje, máte možnosť ho nepoužitý vrátiť do 14 kalendárnych dní (nie pracovných).

– Tovar nám odošlite kurierom na adresu nazov obchodu Dantik, Mierové nám.14, 91101 Trenčín 

– Informujte nás o tom, že budete tovar vracať, nech ho očakávame! Využite k tomu e-mail info@dantik-trencin.sk
– Priložte, prosím, faktúru (kópiu) s označením tovaru, ktorý vraciate

– Tovar musí byť zabalený v pôvodnom obale a musí mať všetky pôvodné označenia.
– Tovar nesmie byť použitý, ani poškodený.
– Tovar poslaný na dobierku nebude prijatý !!

Peniaze Vám vrátime čo najrýchlejšie, najneskôr do 14 dní.

  • Práva kupujúceho:
    Uzatvorením kúpnej zmluvy prostredníctvom internetu má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní (kalendárnych dní, nie pracovných !!) od prevzatia tovaru, a to v zmysle paragrafu 53 odsek 7 obchod. zák. V tejto lehote musí kupujúci doručiť predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s predmetným tovarom. Kupujúci tak urobí buď tým, že na vlastné náklady zašle tovar predávajúcemu na jeho adresu prostredníctvom niektorého z prepravcov spolu s písomným odstúpením od zmluvy.
    Tovar musí byť pri využití práva na odstúpenie od zmluvy vrátený nepoškodený, v pôvodnom obale bez známok užívania, vrátane všetkého príslušenstva, záručných listov a návodov. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar budú poslané prevodom na Váš účet, a to najneskôr do 14 dní po odstúpení od zmluvy. Kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré uhradil predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru prepravcom späť.

REKLAMÁCIE:

Pokiaľ Vám bola doručená poničená, otvorená alebo inak poškodená zásielka, nepreberajte ju! (V najlepšom prípadne ju vyfoťte) a okamžite nás kontaktujte!

1 / Tovar bol poškodený pri preprave (zjavné poškodenie tovaru, alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník NESMIE takýto tovar od prepravcu prevziať a musí o poškodení neodkladne informovať predajcu e-mailom alebo telefonicky)
2 / Tovar bol poškodený po prevzatí od prepravnej služby zlou manipuláciou a poškodil sa obal alebo pokrčili sa výrobky vnútri. V tomto prípade predávajúci za vady nezodpovedá.
3 / Tovar bol uchovaný v podmienkach, ktoré nezodpovedali požiadavkám na uskladnenie. Pri vystavení priamemu slnečnému žiareniu môže dôjsť k poškodeniu a predávajúci v tomto prípade nezodpovedá za vady.
4 / Tovar bol poškodený pôsobením živlov. Došlo k poškodeniu vplyvom vetra, dažďa a pod., keď tovar spadol na zem, alebo bol premočený. V tomto prípade predávajúci nezodpovedá za vady.
5 / Tovar bolo používané nadmerných zaťažovaním alebo používaný v rozpore s prepravou. Pri hrubom zaobchádzaní môže dôjsť k poškodeniu a predávajúci v tomto prípade nezodpovedá za vady.

Postup pri reklamácii:

1 / Informujte nás o reklamácii písomne, telefonicky alebo e-mailom.


2 / Reklamovaný tovar zasielajte spoločne s priloženou kópiou faktúry a s presným popisom vady tovaru a kontaktom na Vás.


3 / Zľava uplatnená pri nákupe tovaru nebude akceptovaná pri vrátení alebo reklamovaní. To sa netýka reklamácie ak bude poskytnutý náhradný tovar.

4 /Pri vrátení tovaru sa odpočíta suma za poštovné (preprava + dobierka) vytvorené zákazníkom v objednávke. Poštovné pri vrátení tovaru si hradí zákazník.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Vybavenie reklamácie môže byť pozastavené v prípade, že predávajúci neobdržal potrebné podklady pre jej vybavenie (jedná sa o časti tovaru, kópiu faktúry, presný popis vady ..). V tomto prípade má predávajúci právo vyžiadať si doplnenie podkladov od kupujúceho. Lehota na vybavenie reklamácie je pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov.

Tovar odošlite na adresu: DANTIK, Mierové nám.14, 91101 Trenčín

Tovar NIKDY neposielajte na dobierku! V takom prípade nebude prevzatý!

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť!